Czesi zestrzelili samolot 1975r.

Historia, którą jeszcze pamiętamy

Moderator: jedrek

jedrek
Indiana Jones
Indiana Jones
Posty: 1258
Rejestracja: czw paź 09, 2003 0:00
Lokalizacja: Gliwice
Kontakt:

Czesi zestrzelili samolot 1975r.

Post autor: jedrek » śr kwie 15, 2009 13:42

Czeski pilot w 1975 r. zestrzeli³ polski samolot

Wtorek, 14 kwietnia (06:21)

Czeski pilot wojskowy w 1975 roku zestrzeli³ nad S³owacj± polski cywilny samolot, którego pilot chcia³ wyemigrowaæ do Austrii - napisa³ w dzisiejszym wydaniu praski dziennik "Mlada fronta Dnes".

Gazeta przypomina o ma³o znanej podniebnej operacji w Czechos³owacji, w któr± zaanga¿owane by³y dwa my¶liwce bojowe MiG- 21 i dwa samoloty szkoleniowe L-29.

- Ówczesne organy w³adzy próbowa³y sprawê wyciszyæ i przedstawiæ jako awariê. W dokumentacji u¿ywa siê pojêæ "katastrofa", "upadek samolotu", czy "wypadek" - mówi³ cytowany przez "MfD" historyk ze s³owackiego Instytutu Pamiêci Narodowej (UPN) Lubomir Morbacher.
czytaj dalej


Do ataku na polski cywilny samolot dosz³o 16 czerwca 1975 roku. Pilot dwup³atowca AN-2 podj±³ siê ryzykownej próby przelotu z Polski do Austrii. Seria z karabinu czechos³owackiego L-29 dosiêg³a go oko³o o¶miu kilometrów od austriackiej granicy. Maszyna spad³a w zachodnios³owackiej gminie Kuty.

Pilot, który zestrzeli³ samolot wiedzia³, ¿e rozkaz zosta³ wydany wbrew prawu i kilkakrotnie upewnia³ siê, czy jest wa¿ny. - By³em ¿o³nierzem i wype³nia³em rozkazy - powiedzia³.

Po l±dowaniu najprawdopodobniej mu przekazano, ¿e zgodê wyda³ ówczesny polski minister obrony genera³ Wojciech Jaruzelski. Z dokumentacji z tamtego okresu wynika, ¿e dowódcy czechos³owackiej obrony powietrznej konsultowali atak na polski samolot z kolegami w Warszawie, a ci ostatecznie zgodzili siê na zestrzelenie - napisa³ dziennik.

ODPOWIEDZ