rocznica rozbrojenia 27 WDP AK przez sowietów

Historia, którą jeszcze pamiętamy

Moderator: jedrek

jedrek
Indiana Jones
Indiana Jones
Posty: 1258
Rejestracja: czw paź 09, 2003 0:00
Lokalizacja: Gliwice
Kontakt:

rocznica rozbrojenia 27 WDP AK przez sowietów

Post autor: jedrek » pt lip 24, 2009 11:03

http://www.27wdpak.btx.pl/

powy¿ej link do strony 27 WDP AK,poni¿ej trochê informacji.... i link do wspomnieñ ¿o³nierza 27 WDP AK Mariana Tchórzewskiego ps.¦pioch
http://www.poszukiwania.pl/portal/modul ... =0&thold=0
a tutaj link do zdjêæ autora -" ¦piocha" z partyzantki
http://picasaweb.google.pl/jedrektt/27Ak#
a tutaj link do 66 archiwalnych zdjêæ 27 WDP AK nale¿y wpisaæ :27 Wo³yñska Dywizja Piechoty Armii Krajowej
http://www.audiovis.nac.gov.pl/search/

27 Wo³yñska Dywizja Piechoty Armii Krajowej - najwiêkszy partyzancki zwi±zek taktyczny na ziemiach polskich. Sformowana z istniej±cych wcze¶niej oddzia³ów partyzanckich i zmobilizowanych ¿o³nierzy konspiracji Inspektoratów AK: Kowel, £uck i Równe. Organizowana od stycznia do marca 1944 z zadaniem przeprowadzenia akcji “Burza” na Wo³yniu. Po zakoñczeniu mobilizacji 27. WDP liczy³a 7300 oficerów i ¿o³nierzy.

25 lipca 1944 r. 27 WDP AK przesta³a istnieæ jako jednostka wojskowa.
Stosunek Sowietów do formacji Armii Krajowej od pocz±tku by³ nieprzyjazny, a w³a¶ciwie wrogi. Regulowa³a go dyrektywa Stawki Naczelnego Dowództwa sowieckiego z 14 lipca 1944 r. o rozbrojeniu polskich oddzia³ów zbrojnych, podleg³ych emigracyjnemu Rz±dowi polskiemu. Zgodnie z powy¿sz± dyrektyw± rozbrajano wszystkie napotkane oddzia³y AK, aresztuj±c i wywo¿±c do obozów w g³±b Zwi±zku Sowieckiego kadrê a nawet ¿o³nierzy.

Prof.W.FILAR

ODPOWIEDZ