Strona 1 z 1

Paryska Kultura

: ndz gru 06, 2009 12:13
autor: jedrek
..i tu bijê siê w piersi przez tyle lat nic nie powiedzia³em o PK jednej z najwa¿niejszych instytucji ..., organizacji , ¶rodowisku ...ma³o które wydawnictwo mo¿e siê pochwaliæ wspó³prac± z Takimi Ludzmi jak PK
LINK z Wikipedii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_%2 ... 99cznik%29