Manifest PKWN og³oszono 22 lipca 1944

Historia, którą jeszcze pamiętamy

Moderator: jedrek

jedrek
Indiana Jones
Indiana Jones
Posty: 1258
Rejestracja: czw paź 09, 2003 0:00
Lokalizacja: Gliwice
Kontakt:

Manifest PKWN og³oszono 22 lipca 1944

Post autor: jedrek » czw lip 22, 2010 8:36

Tekst z Wikipedii:
Manifest PKWN (tzw. Manifest Lipcowy) odezwa do narodu polskiego . Jako miejsce og³oszenia podano Che³m. W rzeczywisto¶ci zosta³ podpisany i zatwierdzony przez Stalina w Moskwie 20 lipca 1944, gdzie wydrukowano pierwszy nak³ad "trzyszpaltowy", a nastêpnego dnia zosta³ og³oszony w audycji radiowej Zwi±zku Patriotów Polskich. W Che³mie tekst manifestu "dwuszpaltowy" wydrukowano dopiero 26 lipca.
Wzywa³ do walki z okupantem niemieckim, ustanawia³ Krajow± Radê Narodow± jako jedyne legalne ¼ród³o w³adzy i odmawia³ legitymizacji w³adzy Rz±dowi RP na uchod¼stwie, zapowiada³ utworzenie Milicji Obywatelskiej i ukaranie zbrodniarzy hitlerowskich, nacjonalizacjê ziemi i przemys³u, bezp³atne nauczanie, repatriacjê Polaków pozosta³ych na obczy¼nie.

Manifest podpisali cz³onkowie PKWN z przewodnicz±cym Edwardem Osóbk±-Morawskim i wiceprzewodnicz±cymi Wand± Wasilewsk± i Andrzejem Witosem na czele.
Manifest zawiera³ jedynie cele taktyczne, nie strategiczne komunistów w Polsce. Deklarowa³, np. przywrócenie odebranej przez Niemców w³asno¶ci nale¿±cej do ch³opów, rzemie¶lników, drobnej i ¶redniej bur¿uazji oraz instytucji publicznych i Ko¶cio³a.

Gołota100
Poszukiwacz
Poszukiwacz
Posty: 2
Rejestracja: wt lip 25, 2017 15:54
Kontakt:

Re: Manifest PKWN og³oszono 22 lipca 1944

Post autor: Gołota100 » wt lip 25, 2017 15:59

Cóż, to podobnie jak z Targowicą. Ich manifest też powstawał za granicą Polski, w Petersburgu, a ogłoszono go tymczasem w Rzeczpospolitej.

kardo
Poszukiwacz
Poszukiwacz
Posty: 2
Rejestracja: czw lut 15, 2018 16:09

Re: Manifest PKWN og³oszono 22 lipca 1944

Post autor: kardo » czw lut 15, 2018 16:12

Warto jeszcze wspomnieć o Tymczasowym Rewolucyjnym Komitecie Polskim. W 1920 roku polscy renegaci ramię w ramię byli z bolszewikami i chcieli zsowietyzować nasz kraj...

kort
Poszukiwacz
Poszukiwacz
Posty: 3
Rejestracja: śr mar 14, 2018 10:09

Re: Manifest PKWN og³oszono 22 lipca 1944

Post autor: kort » śr mar 14, 2018 10:12

Ja czasami się śmieję, że chciałbym być obywatelem nieistniejącego państwa. Demokratycznej, niepodległej Polski "bez Jałty"...

ODPOWIEDZ