Strona 1 z 1

Gest Kozakiewicza ma juz 30 lat....

: pt lip 30, 2010 18:11
autor: jedrek
pamiêtam jak On to zrobi³...

Tekst z Wikipedii:
Gest Kozakiewicza to potoczna nazwa obra¼liwego gestu (znanego pod wulgarnym okre¶leniem "wa³"), który polega na zgiêciu jednej rêki w ³okciu i skrzy¿owaniu jej z drug±. Jest on ³±czony z polskim tyczkarzem W³adys³awem Kozakiewiczem, który na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku pokaza³ go dwukrotnie wygwizduj±cej go radzieckiej publiczno¶ci po oddaniu skoku (na wysoko¶æ 5,78 m) gwarantuj±cego z³oty medal i bêd±cego jednocze¶nie rekordem ¶wiata. Zdjêcie Kozakiewicza obieg³o prasê na ca³ym ¶wiecie (oprócz polskiej i radzieckiej). Ambasador ZSRR w komunistycznej Polsce Borys Aristow domaga³ siê odebrania Polakowi medalu, uniewa¿nienia rekordu oraz do¿ywotniej dyskwalifikacji za obrazê narodu radzieckiego. Polskie w³adze sprytnie t³umaczy³y gest skurczem miê¶nia tyczkarza, który mia³ byæ spowodowany sporym wysi³kiem. Kolejne wyt³umaczenie mówi³o, ¿e gest ten pokazywa³ pokonanie tyczki, inne, ¿e w ten sposób Kozakiewicz okazuje rado¶æ.

a tu filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=tuqkHrqMTcA

gest

: czw gru 08, 2011 10:53
autor: gropp
Pan Kozakiewicz pokazał potem Polakom "gest Kozakiewicza" podpisując volkslistę. I jest Herr Kozakiewicz

: sob lis 10, 2012 12:06
autor: mikolajdrew
taki gest to impuls, chwila... w sporcie są emocje i stąd się wziął ten gest. poza tym cenię do za to co zrobił w sporcie, ale jego życie pozostawia wiele do życzenia;/

Re: Gest Kozakiewicza ma juz 30 lat....

: pn lip 24, 2017 15:15
autor: Gerda
Nigdy nie zapomnę, jak radowaliśmy się w domu, jak Kozakiewicz wygrał konkurs olimpijski i pokazał Ruskim wała. Młodzież nie rozumie, jakie znaczenie wtedy miały takie symboliczne gesty.

Re: Gest Kozakiewicza ma juz 30 lat....

: śr mar 14, 2018 10:13
autor: kort
Pamiętam ten gest, sport jest czasem pełen takich niezapomnianych chwil. W tym zresztą, leży jego urok...