zabawki z polskich spó³dzielni zabawkarskich Link

Historia, którą jeszcze pamiętamy

Moderator: jedrek

jedrek
Indiana Jones
Indiana Jones
Posty: 1258
Rejestracja: czw paź 09, 2003 0:00
Lokalizacja: Gliwice
Kontakt:

zabawki z polskich spó³dzielni zabawkarskich Link

Post autor: jedrek » pt wrz 24, 2010 9:20

http://wirtualnasala.blogspot.com/

i Apel :
Apelujemy do Spo³eczñstwa Polskiego, do milionów Rodziców i Dzieci, do Dziadków i Babæ, do Krewnych i Przyjació³ Dzieci! Nauczycieli, Wychowawców i Uczniów, Lekarzy i Psychologów! Niech nie zabraknie Waszych darów w zbiorach muzealnych. (...) Wasze dary s± niezbêdne dla szybkiego skompletowania reprezentatywnych dla Polski zbiorów.

Apelujemy do Kierownictwa i Rad Pedagogicznych wszelkich placówek wychowawczych (...), b±d¼cie organizatorami zbieractwa cennych eksponatów dla Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach.

Apelujemy do Rodaków Zagranic± i do zrzeszaj±cych ich organizacji polonijnych - b±d¼cie ofiarodawcami zbiorów dla pierwszego polskiego muzeum zabawek.

Apelujemy do polskich podró¿ników i marynarzy - w Waszych wyprawach zwroæcie uwagê na to w dalekich krajach, co mo¿e byæ cenne dla polskiego muzeum zabawek. Jestesmy przekonani, ¿e niecodzienna inicjatywa wzbogacenia Miêdzynarodowego Roku Dziecka powo³aniem w Polsce Muzeum Zabawkarstwa pobudzi Wasze zainteresowanie i ofiarnosæ - jej plony s³u¿yæ bêd± polskim dzieciom i rodzinom oraz kulturze narodowej przez setki lat." (Muzeum Zabawkarstwa. Materia³y za³o¿ycielskie. Grudzieñ 1979 r.)

Niniejszym apel ponawiamy:)
Drodzy Rodacy, czasem to co Wam wydaje siê bezu¿yteczne i niewartosciowe mo¿e stanowiæ uzupe³nienie naszej kolekcji zabawek z PRL. Nie skazujcie Waszych lalek, misiów i samochodów na zapomnienie! Przyniescie je do nas!

ODPOWIEDZ