Alfabetyczny spis bitew Polskich .

macie ciekawego news'a - PISZCIE!!!

Awatar użytkownika
Mar
Indiana Jones
Indiana Jones
Posty: 1675
Rejestracja: sob sie 12, 2006 0:00
Kontakt:

Alfabetyczny spis bitew Polskich .

Post autor: Mar » ndz gru 24, 2006 11:12

Alfabetyczny spis bitew Polskich .

Zebrał i ułożył Grzegorz Boczkowski

Zainteresowanie literaturą wpoiła mnie Matka, która sama bardzo dużo czytała, w wielu miejscach była i tak wiele wiedziała, że po latach przyprawia mnie to o podziw dla Niej.

Jako chłopiec czytałem dużo i wszystko, co wpadło mi do rąk. Dopiero później polubiłem beletrystykę i książki historyczne. Zawsze interesowała mnie historia Polski. Historia nasza to w dużej mierze bitwy, kampanie wojenne ,przecież nie zawsze przegrane czy też prowadzone niedołężnie. Mięliśmy swoje wielkie dni hwały w każdej epoce niezależnie od uwarunkowań polityczno gospodarczych.

Ciekawiło mnie jak wielki kraj liczący niemalże milion kilometrów kwadratowych i około 9 mil. mieszkańców w przeciągu niecałych czterystu lat potrafi się systematycznie kurczyć aż do całkowitego zaniku.

Jak w ogóle istniała ta Unia wielu narodów prawie bez wojska i zasobnego skarbu koronnego ?

Pod koniec osiemnastego wieku dochód Francji liczono na 360 mil. zł, Anglii 240, Turcji 180 a Polski zaledwie 13 mil, zł, Jak utrzymywało się państwo, którego zadłużenie skarbu koronnego z tytułu niewypłaconych żołdów wynosiło w roku 1659roku. 6 800 000 zł Jak jak to było jeśli już na początku naszej mocarstwowości koszty trzynastoletnie wojny [1454-1466] wynoszące 1300 000 zł. pochłonęły całkowity dochód skarbu królewskiego z 18 lat?
Jak to było , że w 1555 r. wydatek dla puszkarzy i woźniców obsługujących przez jeden miesiąc 232 działa wynosiłby aż 87 585 zł. Obliczył to skrupulatnie lennik korony książę pruski Albert Hohenzolern w swoim ''Kriegsordnungu''. Dla porównania w 1553 r. skarb królewski osiągnął z dochodów publicznych 72 000 zł. a jednocześnie 30 lat później wyprawa hetmana polnego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła w 1581 r. której celem było sparaliżowanie moskiewskiej inicjatywy i ubezpieczenie wojsk Stefana Batorego przystępujących do oblężenia Pskowa w ciągu 78 dni [5 sierpnia-22 października] Radziwiłł przebył wśród nieustannych walk trasę wynoszącą w linii powietrznej 1400 km .[od Witebska do Rżewa i Staricy, przez Toropiec i Starą Russę nad jeziorem Ilmeń pod Psków w czasie wojen moskiewskich w pierwszym 20 leciu siedemnastego wieku łupieskie zagony lisowczyków dotarły do Uralu. Wojska polskie oblegały Zagorsk [upamiętnia to tablica w tamtejszym klasztorze.] Pod koniec Pierwszej Rzeczypospolitej liczebność armii polskiej w stosunku do wojsk Rosji, Prus i Austrii była groteskowo niska, 18 000 w Koronie i 6 000 w Litwie.
Za Fryderyka Drugiego państwo pruskie było w stanie wystawić 200 000. Austria dysponowała armią liczącą ok. 300 000. Rosja w czasach Katarzyny Drugiej wyprowadzała w pole już ponad 400 000 żołnierzy. W jaki więc sposób potrafiliśmy utrzymać się jako naród?
Biorąc to pod uwagę nachodzi mnie szalona myśl, że państwa ościenne celowo trzymały pewien obszar w środku Europy jako miejsce ćwiczeń dla własnych armii awansów dla swych synów, ścierania się różnych wpływów, jako miejsce uprawiania polityki europejskiej nie swoim kosztem
Chciałem wiedzieć gdzie leżą owe miejsca gdzie przelewano polską krew w wojnach słusznych czy też zaborczych. Ponieważ w latach 80-tych nie było w sprzedaży dokładnych map Rosji wykonałem taką mapę sam, bardzo niedokładną , raczej ideową z zasięgiem od Odry do Moskwy i trochę dalej. Moim zamiarem było zrobienie wykazu miejsc gdzie odbywały się bitwy. W swojej naiwności myślałem że jest to dla mnie do wykonania.
Żyjąc w warunkach oderwanych od innych źródeł wykorzystywałem wszystko, co było w domu lub dostępne za małe pieniądze. W wolnych chwilach przez kilka lat robiłem notatki o ludziach i miejscach gdzie Polacy walczyli w zwartych oddziałach pod własnym sztandarem, gdzie można dopisać przymiotnik; polski, polska, polskich . Pojedynczy żołnierze Polacy walczący pod różnymi szerokościami geograficznymi i w obcych armiach nie byli tu brani pod uwagę.
Kiedy myślałem że to już wszystkie miejsca przepisałem na czysto. Wraz z upływem czasu dowiadywałem się o dalszych i dalszych miejscach i miejscowościach. więc je dopisywałem zachowując chronologię. Znowu z czystopisu zrobił się brudnopis . przeczytałem gdzieś , że w samym Powstaniu Styczniowym było około 1500 bitew i potyczek , a także tyle samo w wojnie 1939 r. Doszedłem do wniosku, że to co usiłowałem zrobić jest wręcz nieskromne i zatrąca megalomanią historyczną.
Cała ta praca jest zresztą obecnie niepotrzebna, bo wszystko jest w internecie, a internet jest w domu. Przy niektórych miejscowościach występuje kilka lub kilkanaście nazwisk osób biorących udział w wydarzeniach. W nawiasach herby.
Zdaję sobie sprawę z nieudolności tej pracy, przeto ludzi zajmujących się tym tematem zawodowo przepraszam: amatorów zapraszam do zabawy i uzupełnień. Pinus

Antyle San Domingo-Dominikana 1801 opanowana przez powstańców murzyńskich zwalczanych przez Francuzką ekspedycję z udziałem oddziałów polskich.

Pierwszym oficjalnym przedstawicielem wojsk polskich był gen. Władysław Jabłonowski[Murzynek].Umarł na febrę 29 września 1802 r. W tym samym czasie na wyspę przybywa dawna trzecia półbrygada polska, a jeszcze wcześniej Drugi Legion Polski który pod dowództwem gen. Kniaziewicza brał udział w kampanii naddunajskiej.

W marcu 1803 r. przypłynęła na wyspę druga półbrygada polska a jeszcze wcześniej cześć Legionu Pierwszego. Z dwóch polskich półbrygad liczących razem do 6 000 ludzi powróciło do kraju około 400 schorowanych weteranów. ciekawostka; Wersja 1 Batalion Bolesty z bronią w ręku otoczył zbuntowany batalion murzyński i co do jednego bagnetami wykłuł. [Popioły Żeromskiego] Wersja 2 Batalion dowodzony przez majora Wierzbickiego odmówił rozkazu do wymordowania bezbronnych murzynów[Dokonał tego batalion francuski pułkownika Wernier]Szlachetny postępek Wierzbickiego przysporzył Polakom przyjaciół wśród powstańców. Dessalines [wódz powstania]nakazał swym żołnierzom by ci w bitwie oszczędzali Legionistów, zaś najwaleczniejszą brygadę swego wojska [Dwudziesta brygada] złożoną z Murzynów afrykańskich nazwał POLAKAMI.

ASPERN, dzielnica Wiednia 20 maja 1809 r. bitwa zwana też bitwą pod ESSLING między armią Napoleona przeprawiającą się przez Dunaj, a wojskami austryjackimi była pierwszą poważniejszą porażką Napoleona .Nie miała jednak wpływu na kampanię która zakończyła się zwycięstwem Francuzów pod WAGRAM. W bitwie brał udział polski pułk lekkokonnych gwardii cesarskiej. Po zerwaniu mostów na Dunaju zostali zablokowani na rzecznej wyspie Lobau.

ALMONACID Hiszpania 1809 Polegli; oficerowie Gajewski, Sielski Jan, Sobolewski plk.7 pułku piechoty Tomicki Antoni, Witkowski Antoni, Wiśniewski Adam, Zalewski.

ALKAZAR Hiszpania 1809 r. Horowicki oficer zginął.

ALTENBURG 24 września 1813;młodszy: regiment szwoleżerów walczył z partyzantami Thielmana. Ich jedyny wystrzał armatni- odnotowano w dzienniku pułkowym- zabił konia pod Kozietul-skim .Trzeba przyznać, że Jan Leon Hipolit Kozietulski miał niezwykłego pecha do wierzchowców.[Sommosiera, Drezno, Altenburg] a były jeszcze pewnie inne wypadki nie odnotowane.

ARCIS-sur-AUBE 20-21 marca 1814.Napoleon mając 23 000 żołnierzy stoczył bitwę ze 100 000 armią austryjacką Filipa Schwarcenberga i nie dał się pobić. W krytycznym momencie znalazł schronienie w czworoboku utworzonym. przez batalion nadwiślańskiego pułku piechoty .Batalionem tym dowodził Jan Skrzynecki [Bończa] późniejszy wódz naczelny w Powstaniu listopadowym[słowa Napoleona ,,Majorze ocaliłeś honor Francji.''

ANIELIN 22 października 1914 r. podczas ofensywy austryjackiej wyróżnia się w zaciętym boju batalion 3 Rydza ;Śmigłego Rosja nie korzystając z osłony lasu dokonują manewru oskrzydlającego. Młody major prowadzi swych ludzi do ataku na bagnety. Zdeterminowani Legioniści zatrzymują wroga. W następnym dniu batalion obsadza okopy i przez pięć dni pod morderczym ogniem artylerii prowadzi zażartą walkę pozyczjną. Duże straty.

ARCELIN pow. Płońsk 1914 szarża ułanów Bliny Prażmowskiego w której uczestniczy Kazimierz Masztalarz późniejszy bohater z pod Krojant.

ARRAS we Francji 9 maja 1915 r. Polski Legion Bajoński poniósł duże straty. Jednostka zostaje wybita niemal do nogi. Pod pociętym 34 kulami sztandarem ginie chorąży ;bajończyków; Władysław Szujski syn sławnego historyka. Giną wszyscy oficerowie.

AUGUSTOW 1-2 września 1920 r. Oddział litewski licząc na wznowienie przez Armię Czerwoną ofensywy przeciw Polsce zaatakowały rejon Augustowa, Suwałk i Sejn. Zostały powstrzymane przez polskie oddziały.

ALMADRONES Hiszpania 1 stycznia 1937 r, front Guada- jary Batalion im. Dąbrowskiego atakuje pozycje frankistowskie. D-ca bat. Antoni Kochanek śmiertelnie ranny. 3 stycznia bat. im. Dąbrowskiego wzmocniony z oddziału im. Garibaldiego po kilkugodzinnej walce zdobył Almadrones.

ALEKSANDROW 15 września 1939 r.

ANNOPOL 3 października 1939 r. ostatnia w kampanii bitwa z Armią Czerwoną stoczona przez 135 pułk piechoty.

ATLANTYK bitwa trwająca 5 lat i 8 miesięcy w której walczyli lotnicy polscy. Były to załogi; Dywizjonu Bombowego Ziemi Śląskiej nr.304. Dywizjonu Bombowego Ziemi Mazowieckiej nr. 300 oraz Dywizjonu Myśliwskiego Nocnego ;Lwowskich Puchaczy;nr.307 oraz inni piloci ochraniające konwoje.

ANIELIN opoczyńskie 30 kwietnia 1940 r. walka Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego; z oddziałem okupanta niemieckiego. W walce ginie dowódca oddziału Henryk Dobrzański ;Hubal ; Miejsce pochówku nieznane. Hubalczycy walczyli aż do 25 czerwca 1940 r.

ATLANTYK 26 maja 1941 r. Polski niszczyciel ORP Piorun z flotylli kmdr. Wiana około godz. 22,30 rozpoznaje uchodzący niemiecki pancernik Bismark ; Z odległości 12 000 m ;Bismark ; rozpoczyna ogień z dział 150 mm Piorun; natychmiast mu odpowiada. Już druga i trzecia salwa jest w celu. Na; Bismarku; nie robi to żadnego wraże- nia .[humor; sygnalista niemiecki ; Przestańcie strzelać, bo nam farba z nadbudówek odpryskuje] Natomiast każda celna salwa pancernika mogła rozstrzygnąć o losie polskiego niszczyciela. Wszelkie porównania wielkości obu okrętów typu Dawid-Goliat są za słabe. Piorun; wypierał 1760 ton ;Bismark ; 42 000 - 25 razy więcej. 220 ludzi liczyła załoga ;Pioruna; zaś ;Bismarka;2200.Salwa burtowa ;Pioruna; ważyła 132 kg, salwa najcięższej i średniej artylerii ;Bismarka ; z górą 6 000 kg.-60 razy więcej. Piorun; walczył około 60 min. Kiedy pociski ;Bismarka ; zaczynają padać coraz bliżej ;Pioruna; ten okrył się zasłoną dymną, gwałtownym manewrem zmienił kurs i zwiększył odległość. Bismarka zatopiła angielska flota i lotnictwo.

AFRYKA POŁNOCNA marzec- maj 1943 r. działa ''cyrk'' Skalskiego. Grupa 15 ochotników pod dowództwem najskuteczniejszego polskiego pilota Stanisława Skalskiego. Grupa zanotowała 25 zestrzeleń przy stracie jednego pilota.

ATLANTYK 8 października 1943 .przed świtem. Na południe od Islandii ;U 378; torpeduje ORP ;Orkan; Torpeda trafia w zbiorniki paliwa i okręt stanął w płomieniach. Zginął dowódca komandor Hryniewwiecki i jego zastępca kpt. mar. Michał Różański oraz utalentowany pisarz p. por. Eryk Sopoćko. Uratowanych było tylko 71 ludzi. Zginęło 178 marynarzy.

AMELIN 12 maja 1944 r. walka oddziałów Armii Lud. oraz grupy mjr. Czepili razem około 1000 ludzi dobrze uzbrojonych pod ogólnym dowództwem ;Mietka;[Mieczysława Moczara] stoczyła zwycięski bój z oddziałami SS. Niemcy poniósłszy straty odjechali do Lublina.

ANKONA Włochy 18 lipca 1944 r. zdobyta przez polskie oddziały II Korpusu Zajęcie portu zaopatrzeniowego ułatwiło sprzymierzonym przełamanie Linii Gotów. Miasta broniła 278 Dywizja niemiecka .Straty Korpusu w działaniach od 15 kwietnia wyniosły 496 zabitych,1789 rannych i 139 zaginionych. Straty zadane przeciwnikowi około 800 zabitych,2400 rannych i800 jeńców.

ANTONIÓW kieleckie 22 sierpnia 1944 r. Oddział AK ;Wybranieckich; dowodzony przez por. Barabasza ;[Mariana Sołtysiaka] stacza ciężki całodzienny bój z obławą niemiecką , wspomaganą legionistami ukraińskimi. Straty niemieckie około 200 ludzi.

ARNHEM Holandia 18 września 1944.Pierwsze oddziały I Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego wylądowały pod Arnheim. Niemcy w pierwszej chwili zaskoczeni. W dniach następnych przystąpili do kontrataku. Polska Brygada po- niosła ciężkie straty[30 % stanu osobowego].Posiłki na które czekały od- działy desantowe nie dotarły na właściwe miejsce. Niemcy odbili most na Renie w Arnhem. Wielu uczestników desantu dostało się do niewoli.

ATLANTYK 4 maja 1945.Polski Welington bierze do niewoli U-Bota. Okręt został zaskoczony w położeniu nawodnym i zbombardowany. Nie pozwolono mu na zanurzenie lub odpłynięcie do czasu przejęcia go przez łodzie latające i ścigacze.

BEŁZ 1030 r. zdobyty przez księcia kijowskiego Jarosława

BOGUCIN 1273 pobicie zbuntowanego rycerstwa małopolskiego przez Bolesława Wstydliwego. Część przystała do księcia opolskoraciborskiego Władysława I.

BOGUCICE 3 maja 1285 Leszek Czarny stłumił bunt możnowładców malopolskich.

BRZEŚĆ lipiec 1327 r. Łokietek pokonał Krzyżaków i zawarł roczny rozejm we Wrocławiu z Zakonem.

BEŁZ i CHEŁM lato 1377 odwetów polsko-węgierska zdobyła te miasta. Zarządcami Rusi Czerwonej Ludwik Luksemburczyk mianował zwykłych starostów węgierskich.

BYDGOSZCZ 6 październik 1409 Jagiełło odbija Krzyżakom miasto.

BARDIÓW Słowacja październik 1410.Wyprawa pościgowa dowodzona przez kasztelana lubelskiego Jana ze Szczekocin dowódcy wojsk strzegących granic rozgramia Węgrów którzy najechali Polskę.

BRZEŚĆ KUJAWSKI 31 grudnia 1435 podpisano pokój. Krzyżacy oddali Nieszawę, wyrzekli się związków z postronnymi potęgami ponadto poddani mieli prawo wypowiedzieć im posłuszeństwo.

BORNHOLM noc z 14 na 15 sierpnia 1457 r. Trzy statki gdańskie odniosły zwycięstwo nad 16 statkami duńskimi i Krzyżackimi Zabito 300 ludzi i wzięto do niewoli 5 Krzyżaków.BIAŁOGRÓD sierpień 1487 królewicz Olbracht wyparł wojska chana. Królewicz organizował obronę potoczną na Podolu.

Lanckoroński Przecław[Zadora],Prochnicki Piotr[Korczak].

BRACŁAW 1494 napadnięty i spalony przez wojewodę mołdawskiego Stefana.

Kiszka Stanisław [Dąbrowa] marszałek litewski.

BÓBR 1514 Książę Ostrogski rozbija przednią straż moskiewską.

BEREZYNA rzeka sierpień 1514 r. u przeprawy książę

Konstanty Ostrogski dowodzący Litwinami i znakomitą jazdą polską pobił wojsko moskiewskie.

BUSK 1516 bitwa z Tatarami

Ostrogski Roman[Ostrogski] poległ.

BIAŁOGRÓD 1530 .Starosta chmielnicki Przecław Lanckoroński zadał Tatarom poważne straty.

BALAKLEJ 1544 zamek nad limanem Czapczaklejem 70 km. od Oczakowa. Hetman polny koronny Mikołaj Sieniawski odbija część jasyru. Gdyw 1547 r. Turcy próbowali odbudować zamek demonstracja siły przeprowadzona za Bracławiem i na Dzikich Polach przeprowadzona przez Sieniawskiego i Pretwicza spowodowała, że Turcy zaniechali odbudowy.

BYCZYNA 24 stycznia 1588 r. Sześciotysięczna armia hetmana wielkiego koronnego Jana Zamojskiego rozbiła nieco słabszą liczebnie[5500 ludzi]armię arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. Niedobitki Zamojski zmusił do kapitulacji. Wziął do niewoli Maksymiliana i jego polskich stronników. Stanisław Żółkiewski został ciężko ranny. Poległo około 1800 Polaków i nieco mniej Niemców.

Beski Walęty [Prawdzic]zginął, Czachowski Adam żołnierz i poeta ] Hawryło Hołubek rotmistrz poległ, Klewlicz Krzysztof[Leliwa]pułkownik, Osiecki Joachim[Jastrzębiec], Saganowski Wojciech[Śreniawa]

Stojeński Paweł[Junosza]ciężko ranny.

BAWORÓW 1589 oddziały hetmana Zamojskiego Jakuba Strusia, Potockich i Podlodowskiego pokonały Tatarów.

Podlodowski Mikołaj[Janina rotmistrz królewski-niewola.

BIAŁA CERKIEW koniec 1591 r. niepłatni kozacy rejestrowi Krzysztofa Kosińskiego przy pomocy mieszczan zdobyli i złupili zamek

BUCOWA 20 października 1600 r. nad Telezyną w pobliżu Ploesti. Dwudziestotysięczna armia polsko-litewska pod wodzą Zamojskiego i Stanisława Żółkiewskiego pokonała wojska Michała Walecznego. Katedra gnieźnieńska przechowała pamiątki po tej bitwie- dziewięćdziesiąt zdobytych chorągwi. Byłoby ich więcej ale niektóre ;chudzi pachołcy na podszewki pobrali; Zamojski znowu wprowadził Jerzego Mohiłę do Jass,a brata jego Symeona do Bukaresztu stolicy Mul- tan. Obaj oni byli wasalami Rzeczypospolitej i wpływ jej sięgał w ten sposób aż po Dunaj.

Drohojowski Jan Tomasz[Korczak]własnym pułkiem dowodził Piotrowski Jan[Junosza]rotmistrz-stracił rękę, Polanowski [Pobóg] Jan i Mikołaj-polegli, Rojowski Piotr[Cholewa],Swirski Piotr[Szaława]rotmistrz Szembek Aleksandder[Szembek],Szumlański Iwan[Korczak]poległ, Tęczyński Gabriel[Topór]wojewoda lubelski, Żmudzki Jędrzej.

BIAŁY KAMIEŃ 1602[Wessenstein] twierdza skapitulowała na ręce Zamojskiego.anisław Żółkiewski w bitwie kawaleryjskiej pokonał odsiecz.

Eynowicz Hieronim[Białynia],Frąckowicz Jerzy[Nieczuja],Natarcz Eustachy[Natarcz]zaginął],Niewiarowski Feliks[Półkozic],Piaskowski Paweł[Junosza]dowódca artylerii, tołobot Mikołaj[Stołobot] poległ, Weiher Ludwik[Skarzyna],Wożnicki Jan[Ciołek]rot. artylerzysta.

BIAŁA CERKIEW 1612-bitwa z Tatarami. Kozacy pobili powracających z wyprawy na ziemie ruskie odbijając 5000 jasyru

BUSZA n. Dniestrem 1617 walki Żółkiewskiego i
Koniecpolskiego z silną armią turecką Jskandera Paszy.Zawarto rozejm
rezygnując z Chocimia na rzecz Mołdawii.

Głuczyński[Łabędż]Jakub i Krzysztof polegli, Łukasz- niewola Krewlicz Krzysztof[Leliwa]pułkownik. Lasocki Stanisław[Dolega]zginął.

Potocki Stanisław[Pilawa].

BIAŁA GÓRA k. Pragi 8 listopada 1620 r. Lisowczycy 1 000-1 500 ludzi pod wodzą płk. Stanisława Stroynowskiego walczą w

Legii Katolickiej z powstańcami czeskimi. Zdobywają 20 chorągwi i kilka

tysięcy koni. Totalna klęska Czechów. Upadek powstania.

BIAŁA CERKIEW październik 1624.Doskonały

zagończyk, regimentarz Stefan Chmielecki[Bończa] pokonał w kilku-

dniowej bitwie o wiele od siebie mocniejszych Tatarów. Walczono w

ulewnym deszczu. Rozmiękły cięciwy łuków i zamókł proch. Rozstrzygnęła biała broń. Kozakami dowodził Michał Doroszenko.

Brzeski Piotr[Prawdzic]niewola.

BEDNARÓW,BEŁZ 1624r. Bitwy z Tatarami.

Lanckoroński Stanisław[Zadora].

BIRŻE 1625 zdobyte przez Gustawa Adolfa. Sześćdziesiąt zdobytych dział oraz inne dobra natychmiast wyprawił za morze

Był znakomitym żołnierzem lecz i łupieżcą na rzadko spotykaną miarę.

BIAŁA k. Smoleńska 1634 ciężkie walki Polaków

z Moskalami.

Stetkiewicz Jan[Kościesza]choragiew husarska i kozacka-zma z ran. Siostra jego Helena wydana za Wyhowskiego hetmana kozackiego.

Gosiewski Ludwik[Ślepowron]-poległ, Weiher Jakub[Skarzyna]wojewoda.

BROWICA 20 grudnia 1637 r. niedobitki wojsk Paw-

luka [Powstanie Pawluka]poddają się hetmanowi Potockiemu. Pawluk wy-

dany wojskom hetmańskim i w roku następnym stracony w Warszawie.

Pokorny uniżony akt kapitulacji sygnował w Borowicy pisarz Wojska

Zaporoskiego, Bohdan Chmielnicki.

Potocki Stanisław Rewera [Pilawa].

BOBRUJSK 24 luty 1649 r. poddaje się hetmanowi

litewskiemu Januszowi Radziwiłlowi. Przez trzy dni tracono jeńców. Pułkownika Poddubskiego wbito na pal.

Gosiewski Wincenty[Ślepowron].

BERESTECZKO 28-30 czerwca 1651 r. Sześćdziesięcio tysięczna armia polska[w tym 30 000 pospolitego ruszenia] dowodzona przez króla Jana Kazimierza pobiła 100 000 armię kozacką Bohdana Chmielnickiego i posiłkujących ją Tatarów' Poszły w rozsypkę

oddziały zaporoskie i tatarskie. Został na placu tabor kozacki pełny zapasów i broni ognistej, ruchoma twierdza dowodzona przez płk. kropiwnickiego Dziedziałę oparty mocno o bagna Pleszawki. Następca Dziedziały Iwan Bohun zaczoł budowę grobli. Część wojska kozackiego ogarnęła

panika. Żołnierze królewscy uderzyli ze wszystkich stron, rżnąc i mordując bez pamięci na własną godność ludzką. Chmielnicki uszedł.Za tymi co się

wyrwali z pogromu ruszył w pogoń Boguslaw Radziwiłł i Stefan Czarniecki ;Nienawiść wrosła w serca i zatruła krew pobratymczą;.

Brodowski[Łada]poległ, Czapski Franciszek[Leliwa],Denhoff Stani- sław[Denhoff],Fredro Jerzy[Bończa]własna chorągiew, Jałowski Konstanty

[Syrokomla],Jeżowski Wawrzyniec[Jastrzębiec]rotmistrz-zginął, Jordan Spytek[Trąby]pułkownik-poległ, Kalinowski Marcin[Kalinowa],Kazanowski Adam [Grzymała]kasztelan-poległ, Kochański Samuel[Lubicz],Księski

Syanisław[Topór]-zginął, Lanckoroński Zygmunt[Zadora]starosta poległ

Lubomirski Sebastian Jerzy[Śreniawa]późniejszy hetman polny, Mączyński

Jan [Świnka]-poległ, Maszkowski[Maszkowski]dwóch poległo, Miłoszewski [Kościesza] rotmistrz-poległ Wyszkowski Władysław[Jastrzębiec] wojewoda krakowski, Ossoliński Adam[Topór]starosta lubelski-poległ, Ossowski Piotr[Dolega]-poległ, Petryczyn Jan Bogusław[Prus],Postruski

Stefan[Bończa],Przyjemski Zygmunt[Rawicz]dowódca artylerii, Przyłuski

Jan[Lubicz]-zginął, Rogawski-poległ,Rzeczycki Mikołaj [Janina]-poległ,

Sapieha Paweł Jan[Lis],Siemianowski Marcin[Grzymała],Sierakowski Samuel[Dolega]-poległ, Smarzewski Jędrzej[Zagłoba]-poległ, Sobieski Marek[Janina]oboźny nadworny, Sokołowski[Trzaska]-poleglł, Stesiński-poległ,

Stoiński Stanisławi Mikołaj[Janina]-polegli, Stokowskich dwóch poległo,

Szczawiński Paweł Ludwik[Prawdzic]wojewoda inowrocławski, Szembek

Karol[Szembek]-utracił wzrok, Szembek Stanisław[Szembek]burgrabia

krakowski, Watowski Michał-ranny, Wierzbowski Władysław[Jastrzębiec]

wojewoda brzesko-kujawski-ranny, Wiśniowiecki Jeremi.

BIAŁA CERKIEW lato 1651 r. Obecni obaj hetmani

koronni[Potochi i Kalinowski] oraz Janusz Radziwiłł hetman polny litewski

po wielu bitwach i potyczkach podpisali z Chmielnickim trudną do zaakceptowania dla obu stron ;Ugodę białocerkiewską;

Ossowski Piotr[Dolega]-poległ, Potocki Krzysztof[Pilawa]podczaszy litewski-zakładnik, Marek Sobieski[Janina]ojciec przyszłego króla-zakładnik, Potocki Jakub[Pilawa],Sapieha Paweł Jan[Lis],

BATOH 1-2 czerwca 1652 na Ukrainie nad rzeka Boh.

Dziesięciotysięczna armia polska nieudolnie dowodzona przez hetmana

Marcina Kalinowskiego została doszczętnie rozbita przez Tatarów i Kozaków których było 22 000,Jazda polska uległa panice. Na rwących się do

ucieczki miała uderzyć własna piechota a szpiedzy kozaccy podpalili

wewnątrz wałów sterty siana. Oblegający złamali opór i zdobyli obóz.
Poległ sam Kalinowski i syn jego Samuel, obok nich Marek Sobieski i

znakomity artylerzysta Zygmunt Przyjemski. Nazajutrz pułkownicy kozaccy Jwan Zołotareńko i Wysoczanin złotem wykupili od Tatarów kilka tysięcy jeńców. Powiązanych wyprowadzono na majdan i zaczęła się egzekucja. Dzicy ordyńcy nohajscy wyrąbali ich szablami do nogi. Ocalał z

rzezi dawny dowódca Kudaku Krzysztof Grodzicki ukryty przez znajomego Tatara, Stefan Czarniecki oraz kilku innych szczęśliwców.

Czarnieccy[Prus III]dziewięciu z tego domu zginęło, Dąbski Marek

i Marcin-zginęli, Dunin Stanisław[Łabędż] zginął wraz z 16 innymi

Duninami, Gowarczewski Stanisław[Rawicz]-poległ, Kadziałowski Maciej[Ogończyk]-poległ, Lasocki Władysław[Dolega]-niewola, Molski Wojciech

[Nałęcz]-zginął, Morsztyn Władzsław[Leliwa]-niewola, Odrzywolski Jan[

[Nałęcz]poległ, Ossowski Stanislaw[Dolega]-poległ, Smarzewski Jan[Zagłoba ] poległ, Sobieski Marek [Janina]ścięty prawdopodobnie przez samego

Nuradyna, Strzałkowski Adam[Poraj]-niewola, Zawichowski Jan[Rawicz]

zginął. W wyniku tej tragedii straciła znaczenie ;Ugoda biało cerkiewna;.

BRACŁAW wiosna 1654 jeden z pułkowników

kozackich, Tymosz Nosacz opanowuje miasto.

BUSZA grudzień 1654r.W zdobytym zamku podobno wycięto w pień 16 000 ludności ukraińskiej. Bardzo odznaczył

się Stefan Czarniecki.

BRZEŚĆ 1655 r. Moskiewska armia dowodzona

przez Semena Urusowa pobita przez Jana Pawła Sapiehę.

BUCZACZ wrzesień 1655 silny podjazd pod komendą

Gabriela Wojniłłowicza ponosi klęskę od Kozaków.

BRZEŚĆ n. Bugiem maj 1656 odzyskany na Szwedach

Broden Melchior nobilitowany w 1661,Stetkiewicz Krzysztof rotm.

starosta orszański.

BYDGOSZCZ jesień 1656 r. zdobyta na Szwedach

przez Jana Kazimierza.

BASIA rzeka Czausy październik 1660 o 30 kilometrów na wschód od Mohylewa. Nierozstrzygnięta bitwa Polaków z Moskalami. zatrzymanie ofensywy wielkiej armii Jurija Dołgorukowa. Polakami

dowodził Stefan Czarniecki. Nijaki Maruszka przewodził woluntariuszom

i hałastrze obozowej udającej nadchodzące posiłki dla Polaków.

Siesiecki Kazimierz[Bawola głowa]starosta wilkomirski, Szemiot

[Łabędż]-poległ, Szostowicki Marcin[Odynia]-poległ.

BRAIŁÓW i ŚCIANA 19 grudnia 1666 sprzymierzeni z Kozakami Tatarzy rozbili oddziały Sebastiana Machowskiego, jego

samego wzięli do niewoli.

BRACŁAW 26sierpnia 1671 r. Dowodząc 4 000 świetnie wyszkolonym wojskiem hetman wielki Jan Sobieski rozbija Tatarów

Selima Gireja i Kozaków Piotra Doroszenki.

Miączyński Andrzej -rotmistrz królewski, Polanowski Aleksander.

BRACŁAW jesień 1674 Sobieski zdobywa na Turkach.

BAR 18 listopada 1674 zdobyty szturmem przez

Sobieskiego na Turkach.

Jabłonowski Stanisław[Prus III],Kątski Marcin[Brochwicz]

dowódca artylerii koronnej, Opaliński Jan[Łodzia]wojewoda brzesko-kujawski ,Pac Michał[Gozdawa]marszałek bracławski. Siesicki Michał

[Bawola głowa]wojewoda mścisławski, Skorulski Jan [Kościesza].

BRODY 1-2 października 1675 r. bitwy z Kozakami

i Tatarami Jana III Sobieskiego.

BUDA-PESZT 1683 r. Sobieski gromi Turków,

BRATYSŁAWA 28 lipca 1683 r. Trzytysięczny

korpus Hieronima Lubomirskiego odegrał istotną rolę w wygranej bitwie

z wojskami węgierskimi i tureckimi. Wygrana zabezpieczyła przemarsz

polskich wojsk pod Wiedeń z odsieczą. Polacy wspomagali armię

księcia Karola Lotaryńskiego.

BAJAN na Bukowinie 1685 r. Czterotysięczny

korpus hetmana Stanisława Jabłonowskiego zetknął się z wielką potęgą

Turków i Tatarów. Hetman dowiódł wielkich kwalifikacji dowódczych.

Szturm odparł tak skutecznie, że Sulejman Pasza utracił zapał. Potem

wśród bardzo ciężkich warunków przeprowadził operacię odwrotową.

Artylerią skutecznie dowodził Marcin Kątski.

Pałubiński Aleksander[Jastrzębiec]-zginął.

BERDYCZÓW połowa listopada 1702 r. Kozacy

Paleja i Samusia podnieśli na prawobrzeżu Dnieprowym powstanie. Zajęli

Białą Cerkiew i wycieli w Berdyczowie bankietujące akurat wojsko polskie .Celem powstańców było usunięcie polskiej szlachty z Ukrainy Prawo

brzeżnej i złączenie z Lewobrzeżną. Powstanie stłumiły wojska carskie.

Palej zesłany na Syberię.

BAR 21 czerwca 1768 r. Regimentarz Franciszek Ksawery Branicki[Korczak]ręka w rękę z rosyjskim generałem Piotrem Apraskinem zdobywa Bar na konfederatach. Póżniej wyruszył na Ukrainę z kar-

na ekspedycją przeciw Hajdamakom którzy dokonali rzezi humańskiej.

BIAŁYSTOK 17 lipca 1769 r. Jeden z przywódców

konfederatów barskich Józef Bierzyński stoczył przegraną bitwę z Rosja-

nami dowodzonymi przez Aleksandra Golicyna tracąc wszystkie armaty.

BEZDZIEŻ 6 września 1771 r. zwycięstwo hetmana wielkiego litewskiego, który przystąpił do konfederacji barskiej nad

oddziałem pułkownika Albiczewa.

BORUSZKIEWICE 15 czerwca 1792 r. na trasie Lubar-Połonne Rosjanie zaatakowali idące przodem bagaże dywizji Poniatowskiego. Polacy mimo zaciętego oporu ulegli Rosjanom. Straty były poważne. Przepadła część taborów, stracono kasę regimentu Potockich.

Batalion Karola Kniaziewicza wybito niemal do nogi.

BORUSZKIEWICE czerwiec 1792 r. zwycięska walka

oddziałów Michała Wielhorskiego i Józefa Poniatowskiego na grobli boruszkiewickiej podczas wycofywania się pod Zieleńce z oddziałami

rosyjskimi. Książę Poniatowski pułkiem jazdy z dywizji Kościuszki osłaniał cofające się oddziały polskie.

BRZEŚĆ KUJAWSKI po 20 sierpnia 1794 r. opanowany przez Dionizego Mniowskiego inspiratora powstania w Wielkopolsce.

BYDGOSZCZ 3 października 1794 r. szturmem wzięta przez J.H.Dąbrowskiego na Prusakach. Wyprawa wielkopolska przyniosła Dąbrowskiemu najwyższą rangę w wojsku polskim; generała-lejtnanta

oraz nagrodę honorową w postaci złotej szabli, równemu zaś mu stopniem

dowódcy strony przeciwnej Wilhelmowi von Schwerin sąd wojenny.

BORNHEIM 12 lipca 1800 r. W chwili gdy walczące

na lewym skrzydle dywizje generałów Colauda i Souchama zachwiały się pod silnym uderzeniem wroga, Kniaziewicz rzucił do boju obydwa bataliony Legii Nadwiślańskiej w sile 2 500 ludzi. które zręcznym manewrem

wsparły cofające się wojska. Atak austryjacki został zwycięsko odparty. Klęska Austryjaków przesądziła o kapitulacji Frankfurtu.

BURGOS Hiszpania 10 listopada 1808 r. Wojska

Soulta wspomagane przez jazdę Lassallea pobiły na głowę Hiszpanów.

W chwili gdy szala zwycięstwa przechylała się na stronę francuską, dano

rozkaz polskim lekkokonnym ścigania nieprzyjaciela. Przez cały ten dzień

zrobiono około 80 km. nabrawszy dużo niewolnika.

BORODINO pod Moskwą 7 września 1812 r. Krwawa

bitwa stoczona przez Wielką Armię z Rosjanami przy udziale oddziałów polskich kirasierow Małachowskiego atakujacych piechotę bronniąca środkowej reduty. Małachowski kilka razy ranny spada z konia. Korpus

polski pod wodzą księcia Poniatowskiego już od godziny 4 oo rozpoczął

atak. Poniatowski działając zbyt małymi siłami, oszczędzając swój słabnący korpus uzyskał lokalny sukces zdobywając wzgórze pod wsią Utica

ale nie zdołał go wyzyskać. Utracił pozycję w wyniku kontruderzenia siedmiu pułków. Wskazane w rozkazie cele osiągnął ostatecznie dopiero

po kolejnym kierowanym osobiście szturmie wszystkich sił korpusu nad

wieczorem. Wytykał mu to Napoleon po bitwie, ale dzięki swej taktyce z

pewnością zmniejszył poważnie straty własne korpusu, głównej siły polskiej narodowej armii.

Prek Stanisław[Borek]-kapitan, Skrzynecki Jan[Bończa] późniejszy

wódz naczelny Powstania Listopadowego, Wodzyński-legia honorowa.

BOBRUJSK 14 września 1812 r. Dywizja Dąbrowskiego w ciągłym ruchu.W jej składzie młody kapitan II klasy 20 letni

Ignacy Prądzyński odznacza się odwagą przy rozpoznawaniu twierdzy

oraz w bitwie z wojskami korpusu Hertela.

Sierawski Julian[Słoń].

BORYSÓW 21 listopada 1812 r. Bitwa o przeprawę

na Berezynie przegrana przez Dąbrowskiego mimo pełnej poświęcenia

walki. Jednakże dzięki zręcznemu manewrowi oraz odkryciu przez Polaków brodu pod Studzianką i budową mostu Napoleon przeprawił resztki swojej armii na drugą stronę rzeki. Zasługi saperów gen. Dąbrowskiego i kpt. Prądzynskiego. Do bitwy pod Cerezyną doszło ponownie już w końcowej fazie przeprawy przez mosty. Dywizja Dąbrowskiego

znowu osłaniała uchodzące na drugą stronę rzeki wojska.28 listopada

doszło do całodziennej bitwy z korpusami Wittgensteina i Cziczagowa. Polacy walczyli bohatersko. Drugi pułk piechoty wraz z ;młodą gwardią; francuską asekuruje artylerię i amunicję.

Prek Stanisław[Borek]kapitan, Sierawski Julian[Słoń]awans na generała brygady, Turno Kazimierz [Kotwica]-ranny]Skrzynecki Adam

[Bończa] Zajączek Józef[Świnka]generał-utrata nogi.

BOROWSK listopad 1812 r. utarczki resztek polskiego korpusu podczas odwrotu spod Moskwy.

BAUTZEN 19 - 21 maja 1813 r. w zwycięskiej

batalii francuskiej, polscy gwardziści użyci byli do zwiadu i manewrów

osłonowych.

Niegolewski Andrzej[Grzymała],Ustrzycki Jędrzej - zginął.

BIENNE Francja 26 stycznia 1814 r. Napoleon

zadaje poważną klęskę feldmarszałkowi pruskiemu Blicherowi. Swoleżerowie polscy mieli w zwycięstwie swój udział i pułk otrzymał sporo

odznaczeń. Kpt. Mikułowski Wincenty odniósł ciężką ranę.

BIAŁOŁĘKA 24 luty 1831 r. Rosyjski generał

Szachowski opuszcza zdobyte uprzednio miasto wypierany przez

dywizję piechoty Krukowieckiego.

BOREML n. Styrem 19 kwietnia 1831 r. generał

Dwernicki w celu rozszerzenia powstania przeprawił się na Wołyń.

Drogę zagrodził mu korpus gen. Ridigera Świetne szarże polskiej jazdy

przyniosły zwycięstwo połowiczne. Rozstrzygającego ciosu nie mógł

Dwernicki przeciwnikowi zadać. Nie mając innego wyjścia waleczny

generał przekroczył granicę galicyjską 1 maja korpus złożył broń.

BANFTYHUNYAD 13 sierpnia 1848 r. na

Węgrzech. Szaleńcza szarża kawalerii Polskiego Legionu. Legion Polski

mimo, że nie stanowił poważnej siły bojowej [4 00 - 6 00 osób spisał

się chlubnie w walkach lutowych z korpusem gen. Malkovskiego oraz

latem z interwencją rosyjską. Po upadku rewolucji na Węgrzech Legion

Polski przebija się do Turcji. Część legionistów stanowi eskortę Bema.

BODZENTYN 22 stycznia 1863 r. Powstanie

styczniowe. Suchedniowski oddział Dawidowicza zagarnąwszy całą

kasę zakładów suchedniowskich zdekonspirował się i wyruszył na

Bodzentyn. Po zaciętej całonocnej walce z przygotowanymi na atak

Rosjanami oddział liczący ponad 300 ludzi nie osiągnął celu i straciwszy

kilkudziesięciu ludzi musiał się wycofać zostawiając Bodzentyn na laskę i niełaskę wroga, który z zemsty podpalił miasto.

BATORZ 7 września 1863 r. lubelskie. Marcin Borelowski - ;Lelewel;[z zawodu bednarz] otoczony przez duże siły rosyjskie

poniósł klęskę, sam ginąc od ran. Wraz z nim poległ jego szef sztabu

ochotnik z Wegier baron Wallisch. Znajduje się tu kopiec ziemny usypany

w 1933 r. na pamiątkę stoczonej bitwy.

BIRŻE 7 - 9 maja 1863 r. Trzydniowa przegrana

bitwa sił litewskich dowodzonych przez Zygmunta Sierakowskiego.

Sierakowskiego ujęto i z rozkazu Murawiewa[Wieszatiela]stracono.

BODZECHÓW 16 grudnia 1863 r. gen. Hauke

Bossak pobity przez Rosjan. W bitwie jazda generała poszła w rozsypkę,

odtąd generał zrezygnował z jej użycia jako siły uderzeniowej i korzystał

z niej tylko w małych patrolach dla celów wywiadowczych.

BRETIANKA 23 stycznia 1915 r,[pogranicze węgiersko - galicyjskie].Zwycięska bitwa stoczona przez grupę Józefa

Hallera z II Brygady Legionów z rosyjską dywizją górską.

BORKI k. Pińska 1915 r. Pierwszy bój kawalerzy-

stów Legionu Puławskiego walczącego u boku 3 Armii rosyjskiej.

Dowódca I szwadronu por. Łaszcz odpiera atak 4 pułku Hesskich huzarów. Po tej pierwszej bitwie szwadron oddany został do dyspozcii

rosyjskiego generała Zaleskiego.

BARANOWICZE 28 marca 1916 r. Brygada

Strzelców Polskich z formowana w Rosji przybyła z Bobrujska na front

Nie została użyta w boju z obawy przed możliwością jej porozumienia

z Legionami.

BOBRUJSK 3 lutego 1918 r. opanowany przez

I Korpus Polski na Wschodzie dowodzony przez gen. Józefa Dowbora- Muśnickiego w walce z oddziałami bolszewickimi w obronie polskich

dworów.

BEREZA KARTUZKA 17 lutego 1919 r. stoczono

pierwszą potyczkę z Armią Czerwoną. Oznaczało to formalne rozpoczęcie wojny z Rosją bolszewicką.

BOBRUJSK 29 sierpnia 1919 r, wyzwolony przez

Polaków ze zgrupowania gen. Daniela Konarzewskiego. Z początkiem

września front stanął na rzece Berezynie. W Bobrujsku wojsko wkroczyło

na swoje jeszcze niemal ciepłe ślady. Tam organizował się, bronił przed

bolszewikami i skapitulował przed Niemcami w maju 1918 r. I Korpus

Polski gen. Dowbór - Muśnickiego Józefa.

BORYSÓW 11 września 1919 r. po sforsowaniu

Berezyny oddziały polskie zajęły Borysów biorąc jeńców sowieckich

a także wielkie ilości materiałów wojskowych.

BORYSÓW 22 - 26 maja 1920 r. Armia Stanisława

Szeptyckiego odrzuciła nacierające na froncie białoruskim oddziały

sowieckie za Berezynę nie odzyskawszy jednak przedmościa na jej wschodnim brzegu w Borysowie.

BORODZIANKA 11 czerwca 1920 r. Ciężka bitwa 3 Armii gen. Rydza o mosty na rzece Zdwiż. Na drugi dzień po wycofaniu się z Kijowa 12 czerwca o godz. 800 rano po ciężkich bojach z Armią

Czerwoną[armaty strzelały na wprost kartaczami] nasi zdobywają Borodziankę. Pierścień wojsk radzieckich otaczających 3 Armię rozerwano.

BERESTECZKO 19 lipca 1920 r. Piłsudski aby zabezpieczyć tyły uderzenia na armię Tuchaczewskiego na froncie południowym nakazuje przeciwuderzenie na Budionnego. Pod Beresteczkiem

i Brodami wywiązała się dwutygodniowa bitwa.

BRODY 28 lipca - 3 sierpnia 1920 r. Druga armia gen. Kazimierza Raszewskiego podięła skuteczny kontratak przeciw siłom

Armii Konnej Budionnego. W ciężkich walkach Polacy zatrzymali bolszewików zadając im ciężkie straty. Zdobywając Brody odsuwają przejściowo

bezpośrednie zagrożenie Lwowa.

BIAŁYSTOK 28 lipca 1920 r. zajęty przez Armię

Czerwoną. 31 lipca utworzono Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski

działający na terenach zajętych przez Armię Czerwona.

BRZEŚĆ LITEWSKI 1 sierpnia 1920r.Cieżkie walki odwrotowe Grupy Poleskiej gen. Władysława Sikorskiego z jednostkami

rosyjskiego Frontu Zachodniego. Wbrew rozkazowi Wodza Naczelnego gen. Sikorski wycofał się z Brześcia mającego stanowić podstawę flankującego uderzenia w pochód bolszewicki. Plan decydującej bitwy nad Bugiem i Narwiąrozsypał się. Rosjanie 7 sierpnia osiągnęli linię Przasnysz-Małkinia - Sokołów - Terespol, a 11 sierpnia linię Mława - Ciechanów - Wyszków - Łuków.

BIAŁYSTOK 22 sierpnia 1920 r. Wojsko polskie zajmuje miasto biorąc do niewoli w toku całych walk wokół miasta przeszło 8 000 czerwonoarmistów.

BYBŁO na Podolu wrzesień 1920 t. walki podczas ofensywy 6 Armii na Rosjan.

BRYNDZIAŁA k. Lidy 28 września 1920 r. 16 i 7 pułki ułanów szarżując wspólnie na piechotę rosyjską biorą blisko 500 jeńców i wiele sprzętu wojskowego. Na polu bitwy pozostało150 rannych i poległych Rosjan. 7 pułkiem dowodził mjr. Zygmunt Piasecki.

BORY TUCHOLSKIE 2 września 1939 r. Oddziały

4 Armii niemieckiej i 3 Armii odcięło część jednostek polskich Armii ;Pomorze; gen. Bortnowskiego. Pozostała część Armii uniknęła okrążenia wycofując się w dół Wisły. W Borach pozostały 9 i 27 dyw. piechoty.

BZURA rzeka 9 - 20 września 1939 r. Gen Tadeusz Kutrzeba uderza armiami ;Poznan; i ;Pomorze; w kierunku południowym roznosząc 30 dywizję niemiecką. Natarcie uderzyło w dywizję piechoty niemieckiej podążającej ku Warszawie w ślad za dywizjami szybkimi. Sześć polskich dywizji piechoty i dwie brygady kawalerii zmagały się bardzo skutecznie z siedmioma niemieckimi dywizjami piechoty. Gen. Kutrzeba nie miał możliwości manewrowania, ani świeżych odwodów, ani szybkich jednostek pancernych, ani lotnictwa ani nawet łączności z Naczelnym Dowództwem. Bitwa wygasła 20 września. Cześć sił z gen. Kutrzebą przebiła się do Warszawy wzmacniając jej załogę. Częśćć z gen. Bortnowskim rannym dowódcą Armii ;Pomorze; poszła do niewoli.

Była to największa bitwa 1939 r.

BRZEŚĆ LITEWSKI i okolice 12 - 13 września 19339 r. Niemiecki Dziewiętnasty Korpus Pancerny rozbija główne siły

Samodzielnej Grupy Operacyjnej ;Narew;.

BOROWA GÓRA wrzesień 1939 r. przebicie się

do Warszawy pododdziałów armii ;Poznań; i ;Pomorze;.

BELFORD Francja 18 - 19 czerwca 1940 r. Druga Dywizja Strzelców Pieszych stoczyła bitwę, lecz z powodu braku amunicji przeszła do Szwajcarii, gdzie ją internowano. Dowódca Prugar-Ketling

BRYTANIA 15 września 1940 r. Polskie dywiziony

myśliwskie 303 i 302 zestrzeliły 23 samoloty niemieckie na pewno i 3

prawdopodobnie. W całej bitwie o Wielką Brytanię tj. od sierpnia do

końca października 1940 r. na 1733 zestrzelenia aż 203 było dziełem polskich pilotów. Sam dywizjon 303 zestrzelił 110 samolotów niemieckich. Poległo 33 polskich pilotów.

BARDIJA Afryka początki stycznia 1942 pułk artylerii Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich wspiera szturm portu morskiego i twierdzy Bardija na wschód od Tobruku.

BIAŁOSTOCZYZNA 29 października 1944 r.

Początek akcji trzech pułków[około 4 500 żołnierzy] do walki z partyzantami polskimi. W ciągu 6 tygodni operacji pacyfikacyjnej, którą kierował

Władimir Abakumow, NKWD aresztowało na tym terenie około 2 000 żołnierzy AK i innych polskich organizacji konspiracyjnych. Większość wysłano do obozów na terenie Związku Radzieckiego.

BREDA 30 październik 1944 r. Dywizja Pancerna gen. Maczka opanowała miasto holenderskie i port śródlądowy. W walkach w rejonie Bredy dywizja wzięła do niewoli 6 00 jeńców. W dowód wdzięczności za wyzwolenie i niezniszczenie miasta jego mieszkańcy 11 listo- pada 1944 r. nadali Dywizji honorowe obywatelstwo.

BOKÓW 5 listopada 1944 r. Żołnierze 25 p.p. AK w ciągu dosłownie kilku sekund z odległości kilkudziesięciu metrów zlikwidowali 25 osobowy niemiecki oddział rozpoznawczy.

BORUJSKO 1 marca 1945 r. W trakcie walk na Wale Pomorskim została wykonana ostatnia szarża w dziejach kawalerii polskiej. Szarża klasyczna konna, taka jak we wrześniu 1939 r. w początkach dwudziestego wieku i w poprzednich stuleciach. Do szarży doszło rzecz to prawie niewiarygodna, po załamaniu się ataku czołgów wspartych piechotą. Tam gdzie nie dały rady opancerzone kolosy, przeszli a ataku konnym kawalerzyści. Jch działanie wbrew przewidywaniom i rozsądkowi zostało uwieńczone pełnym powodzeniem - zdobyli Borujsko, umocnioną pozycję Wału, który miał powstrzymać wojsko polskie i radzieckie.

Ten ;ciekawy;[ale szczęśliwy ]rozkaz wydał d-ca I Armii a wykonał wprost z kawaleryjską fantazją por. Zbigniew Starak.

BUDZISZYN 18 - 29 kwietnia 1945 r. Działająca w składzie I Frontu Ukraińskiego Druga Armia WP dowodzona fatalnie przez gen. Karola Świerczewskiego została zaskoczona przez kontr -

uderzenie niemieckie i poniosła olbrzymie straty sięgające ponad 20 % stanu osobowego[prawie 5 000 poległych niemal 3 000 zaginionych i ponad 10 000 rannych]Utracono też 57% posiadanych czołgów i dział pancernych oraz 20 % artylerii. Udało się jednak powstrzymać spieszącą z pomocą Berlinowi odsiecz niemiecką.

BOLONIA Włochy 21 kwietnia 1945 r. Drugi Korpus gen. Andersa zajmuje miasto. Przedtem przełamując Linię Gotów i walcząc w Apeninie Emiliańskim nad rzeką Senio. Straty polskie w operacji wynosiły 234 poległych i 1228 rannych. Po zdobyciu Bolonii

II Korpus przeszedł do odwodu. Ogółem straty Korpusu w działaniach

na froncie włoskim w latach 1044 - 1945 wyniosły 11 379 osób w tym 2301 poległych.

BERLIN 30 kwietnia 1945 r. Pierwsza Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki wzięła udział w walkach o stolicę

III Rzeszy walcząc w okolicach Ogrodu Zoologicznego i Politechniki

Drugiego maja Berlin zdobyto. Polska flaga zawisła na Bramie Branderburskiej oraz pruskiej Kolumnie Zwycięstwa w sercu zdobytego miasta.

CYDZYNA 24 czerwca 972 r. przy ujściu Warty do Odry. Pierwsza znana w dziejach bitwa Polaków z Niemcami. Hodo margrabia Marchii Wschodniej pokonany przez Mieszka. O zwycięstwie rozstrzygnął manewr rezerw dowodzonych przez brata Mieszka Czcibora.

Hodo uszedł cało.

CZERWIEŃSKIE GRODY 1017 zajęte przez Chrobrego.

CZARNKÓW n. Notecią 1108 r. Bolesław Krzywousty poskramnia Pomorzan. W Czarnkowie osadza ks. Gniewomira.

CHMIELNIK 18 marca 1241 r. przegrana z Tatarami. Po stronie polskiej dowodził wojewoda Sulisław - po tatarskiej Subutaj najsłynniejszy z podkomendnych Czingis - chana zwycięzca znad Kałki.

Branicki Klemens i Włodzimierz[Gryf]polegli, Jakub z Raciborowic [Jastrzębiec] kasztelan sandomierski - poległ, Roguski Wojciech[Ostoja], Zakrzewski Jakub[Jastrzębiec].

CHOJNY 1253 zdobycie przez Marchię Branderburską.

CHOJNICE 18 września 1454 r. Osiemnastotysieczna armia polska złożona z pospolitego ruszenia poniosła ciężką klęskę od słabszej liczebnie [15000 ludzi] armii Krzyżackiej. Pod Chojnicami nie dowodził właściwie nikt, bo król Kazimierz Jagiellończyk wyznaczył aż czterech wojewodów równorzędnych i równie nieudolnych. Wskutek tej klęski wojna przeciągnęła się do 1466 [trzynastoletnia].

Brudziński Stefan[Prawdzic]zabił księcia żagańskiego i sam poległ,

Górka Łukasz[Łodzia]-niewola, Ilinicz Jan[Korczak],Kazanowski Dominik[Grzymała],Kościewicz Stanisław rotmistrz litewski - niewola, Kuczuk[Siostrzeniec],Leżeński Sędziwój[Nałęcz]-niewola, Łubieński[Pomian] Odrowąż Jan [Odrowąż] - zginął.

CHOJNICE 1466 r, pada ostatni punkt oporu krzyżackiego na Pomorzu.

Jan Dąbrowski ciężko ranny, Jerzy Ostrowski starosta człuchowski.

CZERKASY 1493 r. Zniszczone przez Tatarów chana Mengli - Gireja.

Daszkiewicz Ostafij ataman kozaków ukraińskich włościanin księcia Ostrogskiego. Woronicz - Worona Matwiej[Powęża].

CZERNIOWCE wrzesień 1506 r. rozbicie Mołdawian dowodzonych przez Kopacza. Dowodził hetman Kamieniecki [po raz pierwszy w naszych dziejach użyto tego tytułu] Jazda polska spustoszyła pogranicze dochodząc do Batuszan 40 km. od Suczawy. Działania te przeszły do historii jako ;krwawe swaty;.

CHOCIM 4 października 1509 r. Hetman Mikołaj Kamieniecki bije Mołdawian. Pięćdziesięciu dostojników Mołdawskich ścięto.

Taranowski Jędrzej[Belina] podczaszy lwowski.

CHOJNICE 1520 zdobyte przez najemników niemieckich.W listopadzie Firlej odebrał miasto.

Kierło Henryk[Płomieńczyk] - zginał.

CZERNIOWCE listopad 1537 r. Mikołaj Sieniawski spalił miasto i okolice i doszedł do Batuszan[ 100 km. od granicy.

Węgliński Piotr[Godzięba] - poległ.

CHOCIM 1538 r. oblegany przez hetmana Jana Tarnowskiego podczas wojny z Mołdawią.

Gidziński Jan[Prawdzic].

CZERWONE i CZARNOKOZIŃCE 1538 na Podolu zniszczone przez Piotra Raresza hospodara mołdawskiego

CHOCIM sierpień 1538 r. Kolejna wojna z hospodarem Piotrem Rareszem. Tarnowski podkłada miny pod mury. Raresz prosi o natychmiastowy pokój.

Jan Koniecpolski[Pobóg]kanclerz - odbiera przysięgę wierności Piotra.

CZAŚNIKI 26 stycznia 1564 r. nad rzeką Ułą. Radziwiłł Rudy pobił wojsko moskiewskie. Kniaź Szujski poległ. Straty rosyjskie około 10 000 ludzi.

Chodkiewicz Jan Hieronim[Kościesza],Dymitrowski[Prus]rotmistrz

poległ, Różyński Dymitr[Różyński],Wilczek Stanisław[Mądrostki]śmiertelnie ranny, Zbaraski Janusz książę - wojewoda bracławski.

CHOCIM 12 na 13 kwietnia 1572 r. twierdza

obsadzona przez załogę polską. Pod osłoną jej dział wycofywał się przez

Mołdawii. Z opresji uratował go hetman polny Jerzy Jazłowiecki który wymógł zgodę na powrót Mieleckiego w głąb kraju.

Dobrosławski Marcin[Poraj]bronił twierdzy, Janowski[Strzemię]

porucznik, Kochanowski Trojan[Korwin] Warszowski Mikołaj[Rawicz]

CECORA październik 1595 r. wyprawa do Mołdawii

siedmiotysięcznego korpusu pod wodzą Zamojskiego. Po dwudniowej

bitwie osadzono Jeremiego Mohiłę na tronie Mołdawii. W roku następnym

powstanie Szymona Nalewajki inspirowane z zewnątrz dywersią. Wiedeń

odpłacił za Mołdawię.

Górski Stanisław[Labędż]-zginął, Mrozowski Jan[Prus III]poległ, Potocki Jan[Pilawa]-wojewoda bracławski, Załęcki Stefan[Trach], Żelechowski Stanisław[Ciołek].

CAROWE ZAJMISZCZE lipiec 1610 r. Żółkiewski skłania do kapitulacji jego załogę o wiele silniejszą od wojsk które miał pod Kłuszynem. Poddających zaprzysiągł na wierność królewiczowi Władysławowi, przyjął pod własną komendę i potężnie wzmocniony znowu ruszył w kierunku Moskwy.

Dydyński Jerzy[Gozdawa], Weiher Marcin[Skarzyna]poległ od kuli

działowej.

CECORA 18 września 1620 r. Ośmiotysięczne wojsko polskie dowodzone przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego zaczęło

odpierać ataki tureckie. W armii hetmana służył wtedy młody Bohdan Chmielnicki]W dwa dni później Graciarni[hospodar mołdawski] uszedł nocą namówiwszy do tego część wojska. Reszta przebijała się taborem do Dniestru. W nocy z 6 na 7 października nastąpił koniec. Tabor pękł, Tatarzy mieli już teraz łatwe zadanie. Głowę Stanisława Żółkiewskiego odesłał Kantymir do Stambułu. Zawisła przy bramie meczetu. Na pobojowisku zostało ciało z odrąbanym ramieniem. Hetman wielki koronny

poległ walcząc do ostatka. W bitwie brało udział 12 chorągwi lisowskich

około 1500 ludzi dowodzeni przez płk. Waleriana Rogawskiego. Ocalało zaledwie 30 - 40 %.

Bałaban Aleksander[Korczak]-starosta winnicki, Cetner Aleksander [Przerowa]-ciężko ranny, Czajkowski Adam[Dębno]-poległ, Denhoff Hieronim[Denhoff]-poległ, Drużbic[Junosza]-zginął, Gołuchowski Mikołaj [Leliwa]-zginął, Jabłonowscy Jan i Fabian[Prus III]-polegli, Jakimowski Marek - niewola, Jerzyna Mateusz[Trzaska]poległ, Jordan Adam[Trąby], Kalinowski Aleksandar[Kalinowa]starosta bracławski -utonął, Kalinowski Idzi[Kalinowa]niewola, Kalinowski Wojciech[Kalinowa]-poległ, Kalinowski Jan[Kalinowa]-niewola, Kaliński Feliks[Topór],Karski Jan[Radwan]-niewola, Koniecpolski Stanisław [Pobóg]przyszły hetman-niewola 4 lata,

Korecki Samuel[Pogonia]niewola i śmierć, Księski Mikołaj[Topór]poległ

Lipski Maciej[Lada],Makowiecki Stanisław[Pomian]-poległ, Wrzeszcz Hieronim[Zadora]-poległ, Złotopolski Abracham[Nałęcz] Zaklika Paweł [Topór]-niewola, Zawichowski Maciej[Rawicz]-poległ, Żukowski Wojciech[PrusIII]poległ, Życki[Drzewica]-poległ.

CHOCIM od 2 września do 9 października 1621 r.

Pięćdzięciopięcio tysięczna armia polska dowodzona przez hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza[zmarł 24.09.1621 r. od 24.09. dowodził regimentarz koronny Stanisław Lubomirski]stawiła skuteczny opór stutysięcznej armii tureckiej, dowodzonej osobiście przez sułtana Osmana. W armii polskiej było 25 000 Kozaków, wyłącznie pieszych, którymi dowodził hetman kozacki Piotr Konaszewicz - Sahajdaczny ponadto 14 000 piechoty,17 500 jazdy[w tym 8 550 husarzy] i około 50 dział. Sułtan miał miedzy innymi 12 000 janczarów, 8 000 spahisów gwardi[jazda] około 17 000 Tatarów,13 000Mołdawian i Wołochów oraz 62 działa. Obrona była wielkim popisem męstwa Niżowców Sahajdacznego Polaków i Litwinów. Lisowczycy[3 500 - 5 000 ludzi]stawali dziel- nie podobnie jak w roku poprzednim pod Cecorą dowodził nimi Walęty

Rogawski. W obozie był dwudziestopięcioletni ogólnie lubiany królewicz

Władysław znany wojsku z wyprawy moskiewskiej. 9 października stanął zawierający beznadziejne warunki traktat. Ocalały granice i honor.

Bałaban Marcin[Korczak],Białobłocki Jan[Janina]-literat, Bieniecki -poległ, Bohdan[Bończa] rotmistrz kozacki poległ jako harcownik, Bojanowski Jan[Junosza]d-ca chorągwi jazdy Sieniawskiego, Boniecki [Bończa]-poległ od kuli armatniej, Bykowski[Gryf]-zginął, Cieszkowski Stanisław[Dołega]-niewola 20 lat, Czarowicz rotmistrz kozacki-zginął jako harcownik, Czudowski[Leliwa]-poległ, Demark Jan d-ca piechoty, Drasławski Dominik[Leliwa]-porucznik husarski, Drużbicki Krzysztof, Dubina Paweł[Zagłoba]-rotmistrz nad piechotą węgierską, Gniewosz Mikołaj[Rawicz]Gorajski Adam[Korczak],Harbicki- poległ, Jakuszewski [Szaława]-lisowczyk, Jaraczewski[Nałęcz]-poległ, Jarzyna[Trzaska] CZTERNASTU, Jazowski -polegl, Jędrzejowski Stanisław - włościanin,

rotmistrz lisowski-poległ, Jordan Adam[Trąby],Kaliński Feliks[Topór]

Karski Krzysztof[Radwan],Kindawski poległ, Kłuski rotm. kozacki ranny w gębę, Koleński rozsiekany na sztuki, Kołłątaj[Kotwica]poległ, Komar Michał[Komar]-poległ, Konaszewicz Piotr - Sahajdaczny-śmiertelnie ranny Kopaczewski rotm. lisowczyków, Koszyc Jakub, Laskowski pojmany i ścięty w obozie tureckim, Lasocki Grzegorz[Dołęga]-zginął, Leszczyński Rafał[Wieniawa]Lippi Mikołaj[Nałęcz],Lubowicki Jan[Sieniawa],Mogil-nicki-zginął, Mojsławski Paweł rotm lisowski, Lubowicki Jan[Sieniawa]rękodajny hetmana Lubomirskiego, Mostczyński[Łodzia]Mysakowski Jan[Jastrzębiec]kasztelan bełzki krasnystawski i tyszowiecki, Natarcz Mikołaj [Natarcz]stolnik grodzieński, Nieborowski Wacław[Prawdzic]-poległ,

Niszycki Zygmunt[Prawdzic] dwie chorągwie prywatne starosta Przasnyski zmarł, Oginski Aleksander[Ogiński]kasztelan trocki, odznaczył się ucięciem głowy na harcu wobec obojga wojsk znacznemu Turkowi, Oleśnicki Tomasz[Radwan]starościc bełski poległ mając 22 lata, Opaliński Piotr[Łodzia]wojewoda poznański, Oporowski rotm. piechoty- poległ,

Osipowski ujęty przez Turków i ścięty w obozie, Piasecki Hieronim[Janina],Pułaski Rafał[Ślepowron]rotm. husarski,[DZIEWIĘCIU synów po husarsku],Raczkowski Augustyn[Ostoja],Rajecki Teofil[Łabedż] rotm,

rajtarów - poległ, Ratowski[Junosza]-zginął, Rozrażewski Jan[Doliwa]starosta odolanowski, Rudomina Jerzy[Traby]-zginął, Rudomina Jan[Trąby]kasztelan nowogrodzki, Rusinowski Stanisław[Godzięba]ciężkie kalectwo od uderzenia kuli armatniej w nogę pułkownik lisowczyków, Rybiński Jan poległ, Ryszkowski[Topór]-zginął jako harcownik, Sapieha Kazimierz[Lis]

Skowieski Jan[Rawicz],Sladkowski ścięty przez Turków podczas wycieczki ,Sławecki Jan[Jastrzębiec]-lisowczyk, Smaszewski Zygmunt[Zagłoba],

Sopoćko Stanisław [Syrokomla]-ciężko ranny, Stachowski Adam[Ogończyk]-buńczuczny Chodkiewicza, Stanisławski Samuel i Adam [Pilawa] ,Stankiewicz Mikołaj[mogiła]podkomorzy żmudzki-ranny, Świdziński Aleksander[Półkozic]-rotmistrz, Michał porucznik i Andrzej towarzysz bracia z jednej chorągwi - polegli, Szembek Paweł[Szembek],Szembera Teofil-artylerzysta, Szołdrski Jędrzej [Łodzia]-biskup kanclerz królewicza Władysława, Szumski Michał[Jastrzębiec] podwojewodzi wileński, Talibski Łukasz[Brodzic]-poległ, Tarnowski Michał[Leliwa]dwie własne chorągwie husarskie, Tchorznicki Stanisław[Jelita],Turłaj Adam[Jastrzębiec],Tyszkiewicz Eustachy[Leliwa]starosta mozyrski, Wadowski Jan[Ostoja]-zginął, Warcha żołnierz pojmany i ścięty, Wilkanowski Piotr [Lis] jezuita-zmarł, Woynarowski[Strzemię]-rozsiekany, Zaklika Prokop [Topór]-poległ, Zamoyski Tomasz[Jelita] kanclerz koronny, Zaręba Jan z Kalinowy[Zaręba]własna chorągiew, Zasławski Janusz[Ostrogski], Zienowicz Bogusław-stratowany końmi, Złotopolski Abracham[Nałecz].

CZORSZTYN 24 czerwca 1651 r. Oddziały biskupa krakowskiego Piotra Gembickiego zdobywają Czorsztyn i tłumią powstanie chłopskie Kostki Napierskiego. Napierski skazany na śmierć w męczarniach.

CZADONOSY Litwa 1633 r. Zwycięska potyczka ze Szwedami polskiego oddziału pod wodzą Gedeona Rojeckiego[Łabędż]

CUDNÓW 26 września do 1 listopada 1660 r.

Dziewięćdziesięcioletni Rewera Potocki, Jerzy Lubomirski i podkomendni Jan Sobieski, Dymitr Wiśniowiecki, Jan Sapieha oraz Iwan Wyhowski otoczył i przygwoździł wojsko Szeremietniewa. Warowny obóz rosyjski miażdżony przez artylerię polską nie mógł bronić się długo. Szeremietiew zobowiązał się wydać wszystkie sztandary, działa i broń ręczną aż do siekier włacznie. Przyrzeczono zwrot Kijowa, Smoleńska oraz innych ziem ukraińskich.; Ugoda cudnowska;

Cieszkowski Adam[Dołęga]-zginął, Działyński Adam[Ogończyk] własna chorągiew husarska-poległ, Hulewicz Eacław [Nowina]kasztelan bracławski - ranny , Liniewski[Liniewski]-zginął, Mierzwiński Aleksander nobilitowany w 1662 [Ogończyk]Morsztyn Stanisław[Leliwa]wojewoda mazowiecki, Nahorecki Samuel[Kościesza]-ciężki postrzał, Niemierzyc [Klamry],Potocki Jakub [Pilawa]kasztelan kamieniecki, dziejopis i mówca niewola 13 lat.

CZĘSTOCHOWA, czyli forteca jasnogórska ,broniona była przez Polaków sześciokrotnie: w 1655 r. przed Szwedami, dwa razy podczas konfederacji barskiej przez Kazimierza Puławskiego [31 październik 1770 - 15 styczeń 1771 roku przed Drewiczem i w 1772 r. przed Golicynem,który15 czerwca zajął Jasną Górę] W 1793 r. przed Prusakami[kapitulacja 6 marca] w 1809 r. przed Austryjakami[od 3 do 18 maja] i w 1813 r. przed Rosjanami[kapitulacja 25 marca] Natomiast w 18 6 r. kpt. Jan Wosiński podstępem skłonił załogę pruską do kapitulacji[w nocy z 17 na 18 listopada]

Kamiński[W czele]po stronie szweckiej 1655,Kordecki Augustyn przeor 1655,Zamojski Stefan 1655,Korsak Ambroży[Korczak]mimo 70 lat walczył i oddał życie 1655,Krzyżtoporski 1655,Skarzewski 1655, Sladkowski Piotr[Jastrzębiec] przeszedł na stronę oblężonych 1655 r.

CZETWERTYNÓWKA n, Bohem 18 lipca 1672 r. Licząca około 2 500 ludzi grupa jazdy regimentarza Stanisława Łużeckiego współdziałająca z liczącym 4 500 ludzi wojskiem hetmana Chanenki zostaje rozbita przez Tatarów i kozaków Doroszenki.

CHOCIM 10 listopada 1673 r. Hetman wielki Sobieski przygotował wyprawę przeciw gotującej się do ataku na Rzeczypospolitą Turcji.10 listopada nastąpił pierwszy szturm na wały Chocimia. Obecni; Jan Sobieski hetman wielki koronny, hetman polny Dymitr Wiśnio

Wiecki, hetman wielki litewski Michał Pac, hetman polny litewski Kazimierz Radziwiłl. O brzasku 11 listopada artyleria Marcina Kątskiego huknęła ze wszystkich luf, piechota wdarła się na wały. Jan Sobieski rusza z szablą na czele dragonów. Husaria Stanisława Jabłonowskiego wpadła do obozu przez bramę południową. Litwini wtargnęli od zachodu. Idące w pogoni chorągwie rotmistrzów Miączyńskiego i Ruszyca wycięły sporo dużo wygnietli chłopi.; Zdobycz nasi wielką wzięli;.

Bogusz Marcin[Półkozic]regimentarz podolski, Cieszkowski Aleksander[Dołęga] ciężko ranny, Gałecki Franciszek[Junosza]pierwszy wdarł się na okopy, Gołyński- w nagrodę obrona granicy od strony Husiatyna ,Henrykowicz-dca artylerii polskiej, Humel Krzysztof[Pomian],Jarocki [Rawicz]pułkownik-ranny, Kadłubowski-chorąży litewski, Kobielski Jakub [Jelita]-ranny, Korycki [PrusI]podkomorzy derbski, Kotowski Jędrzej[Pomian]-zginął, Krzywotulski Mikołaj[Prus I]Łączyński Józef[Nałęcz] -pułkownik królewski, jeden z pierwszych wdarł się do okopu. Opinia o nim ;nie podlega śmiertelności; dwa razy niewola zmarł w Beńkowej Wiszni. Modrzejewski, Maj Florian porucznik pancerny-poległ, Maj Stanisław[Starykoń],Miączyński Atanazy[Suche Komnaty] Mierzyński Jan[Jastrzę

biec]-ranny, Modrzejowski podczaszy sieradzki-poległ, Motowidło Jan

[Prus I] stary zagończyk - poległ prowadząc do ataku hałastrę, Motowidło Samuel-brat dowódca Kozaków poległ w pierwszej bitwie po wyjściu z 18 letniej niewoli, Myśliszewski[Jastrzębiec] Obuchowicz Teodor[Obuchowicz],Opaliński Jan[Łodzia]wojewoda brzesko-kujawski, Otwinowski Grzegorz[Gryf],Oziebłowski Mikołaj[Radwan],Pac Michał[Gozdawa] marszałek bracławski, Petrykowski Hieronim[Paprzyca],Pietrzkowski żołnierz- zatknęli sztandary na twierdzy, Pisarski Achacy[Śreniawa]starosta wolbromski okryty 72 ranami-zmarł, Polanowski Aleksander[Pobóg] Potocki Jędrzej[Pilawa],Petrykowski Hieronim[Paprzyca],Powalski [Rogala],Przebendowski Jan[Przebendowski],Przyjemski Władysław[Rawicz],Rożniatowski Jędrzej[Sas]-poległ, Ratkowski Jan[Jeleń]oficer artylerii, Rybiński Michał[Ostoja],Ryszkowski Jędrzej[Nowina]-dzidą przeszyty, Rzeczycki Jan[Janina],Sapieha Franciszek[Lis]Siesiecki Michał

[Bawola głowa]-wojewoda mścisławski, Skoroszewski Władysław[Abdank],chorąży poznański, Skorulski Jan[Kościesza]Ślizień Stefan [Ślizień]starosta krewski-opisał wierszem złą batalię, Słuszka Józef [Ostoja] kasztelan wileński hetman polny litewski, Stawiński -poległ, Strzałkowski Remignian[Prawdzic],Strzałkowski Andrzej[Półkozic] -

poległ, Strzemeski Jan[Lubicz]rotm. chorągwi pancernej, Szczuka Wacław[Grabie]starosta wiski, Tarło Mikołaj[Topór]kasztelan przemyski, Tęgoborski Stanisław[Śreniawa]starosta małogoski],Tuczyński Stanisław[Tuczyński],Urbański Wojciech i Zygmunt[Nieczuja],Załęcki Jan[Trach] łowczy koronny - polegl.

Awatar użytkownika
kwitekewelina
Poszukiwacz
Poszukiwacz
Posty: 1
Rejestracja: śr gru 08, 2010 1:00
Kontakt:

Post autor: kwitekewelina » śr gru 08, 2010 15:06

super sprawa taki spis :D

Awatar użytkownika
Nostad
Redaktor "Nie Do Wiary"
Redaktor "Nie Do Wiary"
Posty: 195
Rejestracja: czw paź 21, 2010 0:00
Lokalizacja: Stąd

Post autor: Nostad » pn lut 14, 2011 22:24

I jaki Mar miał zapał. :lol:
Więcej osiągniesz uśmiechem, niż wyrąbiesz mieczem.

piotr4201
Poszukiwacz
Poszukiwacz
Posty: 1
Rejestracja: wt mar 06, 2018 19:35

Re: Alfabetyczny spis bitew Polskich .

Post autor: piotr4201 » wt mar 06, 2018 19:41

ojciec zmarł rok temu mam nadzieje że ktos skorzystal z jego cięzkiej pracy polegającej na pisaniu bo wiedze mial w głowie .bywalismy w wielu historycvznych miejscach na świecie gdzie opowiadał jak najlepszy przewodnik KONIEC

ODPOWIEDZ